3.6.18

Hãy cùng đòi bầu cử một quốc hội khác: Một quốc hội dân chủ

Ở các nước dân chủ, các đại biểu quốc hội, hay còn gọi là các dân biểu, được người dân bầu chọn lên một cách công bằng và tự do nhằm đại diện cho quyền lợi của nhân dân và đất nước. Quốc hội dân chủ với các dân biểu do đó là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân. Họ chịu trách nhiệm bầu chọn nên thủ tướng trong các chế độ nghị viện, giám sát chính phủ và làm ra các điều luật.

Nhờ có tự do chính trị và bầu cử tự do mà người dân chọn được các dân biểu ưu tú, phụng sự vì lợi ích nhân dân và đất nước.


Còn ở ta? Nếu không tra trên mạng, không ai biết đại biểu quốc hội của mình là ai. Và cũng chẳng mấy ai bầu cho đại biểu quốc hội của mình. Tất cả chỉ là một màn kịch đảng cử dân bầu. Đảng chọn người của họ ra rồi ép buộc, vận động người dân bỏ phiếu đại cho có hình thức. Và vì vậy mà không có một cơ quan độc lập nào được quyền giám sát việc kiểm phiếu như ở các xứ tự do.

Ai được ứng cử, ai được bầu đã có sự định hướng, vận động từ trên trong nội bộ đảng Cộng sản. Kết quả là quốc hội Việt Nam hiện nay có 496 đại biểu quốc hội thì có đến 475 người là đảng viên đảng Cộng sản, tức đảng viên cộng sản chiếm 96% quốc hội. Những đại biểu quốc hội độc lập ngoài Đảng đa phần đều là “chân gỗ”, tức người ăn theo nói leo với Đảng để kiếm tiếng, dựa hơi. 

Chính vì có một quốc hội như thế cho nên đại biểu quốc hội vừa kém về trình độ so với mặt bằng trí thức chung, vừa không là đại diện cho nhân dân, mà nó đích thực là một cơ quan của đảng Cộng sản, chịu trách nhiệm hợp pháp hoá các văn kiện của đảng Cộng sản, không hơn không kém.

Cho nên, muốn có một quốc hội của dân, do dân, và vì dân đúng nghĩa thì nhân dân phải đồng tình kêu gọi và vận động thực thi một cuộc bầu cử tự do nhằm chọn ra các đại biểu quốc hội. Để cuộc vận động này tạo được hiệu quả lan toả, cần có sự ủng hộ của người dân đủ mọi thành phần, kể cả người trong chính quyền. Bởi vì một khi người trong chính quyền ngầm ủng hộ một cuộc bầu cử tự do thì dưới áp lực từ bên ngoài xã hội cộng thêm áp lực từ bên trong chính quyền, mục tiêu có một cuộc bầu cử tự do sẽ dễ dàng diễn ra hơn.

Chỉ khi có một quốc hội dân chủ, đại diện cho quyền lợi của nhân dân và đất nước, thì các bộ luật và chính sách đưa ra mới vì lợi ích sống còn của dân tộc. Và cũng chỉ nhờ có bầu cử tự do người dân mới chọn được những cá nhân ưu tú làm đại diện, dẫn dắt đất nước mình.

Thời gian không còn nhiều cho dân tộc, nhất là khi hiểm hoạ ngoại xâm đang đến gần, giặc đã bày binh bố trận khắp nơi, sức mạnh quân sự của quân giặc ngày càng hùng mạnh và đất nước đang chìm đắm trong khủng hoảng và vô phương. Chúng ta cần nhanh chóng vận động thực hiện một cuộc bầu cử tự do nhằm chọn ra các đại biểu quốc hội mới, một cách dân chủ nhất.

Hãy cùng nói thẳng rằng các đại biểu quốc hội hiện nay không đại diện cho quyền lợi của chúng ta và cùng đòi hỏi một cuộc bầu cử tự do, công bằng và minh bạch.

Nguyễn Huy Vũ
3.6.2018