8.5.18

Cải cách cái bánh xe


Thành ngữ phương Tây có câu “đừng cố phát minh cái bánh xe”, nghĩa nôm na rằng những thứ như cái bánh xe đã được phát triển và cải tiến qua bao thế hệ, chứng tỏ sự ưu việt của nó rồi thì đừng cố mà cải tiến nữa, vừa tốn công mà có khi kết quả lại tệ hơn.

Công việc cải cách hành chính của những người cộng sản đang thực hiện như thể phát minh lại một cái bánh xe vậy. Cụ thể là họ đề nghị luân chuyển những cấp lãnh đạo địa phương khác tới lãnh đạo địa phương này, lấy lý do là làm như vậy thì sẽ giảm bớt nạn bè phái, đưa con ông cháu cha vào các chức vụ và lạm quyền.


Cái phương pháp này có từ thời phong kiến, nhưng tại sao nó lại trật? Đó là bởi vì không ai biết rõ xứ mình hơn người vùng mình. Một ông ở thành thị quanh năm buôn bán mà bắt ổng về quản lý vùng chuyên canh nông nghiệp thì ổng bó tay. Đó là chưa kể rằng tình hình an ninh, trật tự, tâm lý, thói quen, thổ ngữ…của mỗi vùng mỗi khác nhau, mà để một lãnh đạo mới nắm hết các thông tin đó phải mất hàng năm. Mà nhiệm kỳ của một lãnh đạo chỉ có vài năm, cho nên vừa quen biết hết thông tin của vùng mới thì lãnh đạo đã hết nhiệm kỳ, chẳng làm nên trò trống gì. Trong nhiều trường hợp, nếu gặp tay lãnh đạo xông xáo và ngu xuẩn thì sự phá hoại lập tức diễn ra vì những chính sách sai lầm.

Vậy cái “bánh xe thể chế” mà thế giới đang dùng đó là gì? Đó là thể chế dân chủ. Các đảng cử người ở địa phương ra tranh cử và cử tri địa phương bầu ra những dân biểu trong quốc hội địa phương để từ đó dân biểu bầu ra thị trưởng, hoặc người dân bầu trực tiếp cả thị trưởng và các dân biểu trong quốc hội địa phương. Như vậy, các dân biểu đóng vai trò giám sát trực tiếp hành động của lãnh đạo. Khi lãnh đạo sai lập tức dân biểu thổi còi và luận tội. Tư pháp địa phương lúc đó lập tức can thiệp và xử người lãnh đạo. Không ai đứng trên luật pháp và quyền lực của nhân dân.

Nhưng tại sao đảng Cộng sản không dùng cái “bánh xe thể chế” này? Đó là vì đảng muốn một mình mình cầm quyền, một mình thao túng toàn bộ quốc gia, vì nhỡ để bầu cử tự do và nhân dân giám sát thì ai bầu cho các ứng viên đảng Cộng sản? Lúc đó thì bỏ mẹ !!! (Xin lỗi).

Nguyễn Huy Vũ
8.5.2018