4.1.17

Về dữ liệu sao kê của Phan Anh

Có bạn thắc mắc rằng dữ liệu của file Excel Phan Anh đăng lên đã chỉnh sửa. Mình cảm nhận là có sự chỉnh sửa vì nếu một file Excel của ngân hàng thì nó không luộm thuộm và lung tung như vậy. Vấn đề là mình không biết họ chỉnh sửa gì trong đó: chỉ xóa thông tin cá nhân hay chỉnh sửa thêm thông tin khác. Thường là file Excel của ngân hàng họ có một cột về số tài khoản ngân hàng của người gửi, và muốn bảo mật thì chỉ xóa cột đó là được.

Vì vậy mình chỉ xử lý dữ liệu từ file Excel có được từ trang web www.tuthiendelamgi.com để mọi người được sáng tỏ.

Thứ nhất, đâu là những giao dịch gửi tiền thấp nhất?

Dựa vào file Excel này, có tổng cộng 28 người gửi số tiền dưới 50 ngàn đồng. Số tiền thấp nhất gửi đến tài khoản là 200 đồng (hai trăm đồng) bởi người gửi là Mai Thi Quynh Nhu. Người gửi thấp thứ nhì là Nguyen Do Xuan Lan, gửi số tiền 500 đồng (hai trăm đồng). Người gửi thấp thứ ba là Tran Duc Phong Quang, gửi số tiền 1111 đồng (một ngàn một trăm mười một đồng).

Có hai người gửi số tiền là 5000 đồng (năm ngàn đồng), và cả hai người đều không ghi tên, chỉ đề chung chung là ủng hộ đồng bào (lũ lụt) miền Trung.

Thứ hai, đâu là những người gửi tiền nhiều nhất?

Có 7 người gửi số tiền từ 100 triệu trở lên. Giao dịch gửi tiền nhiều nhất là 279,300,000 đồng (hai trăm bảy mươi chín triệu và ba trăm ngàn đồng), đóng góp bởi VSM—Cộng đồng du học sinh Melbourne, đại diện bởi Fb Nguyen Duc Quyet. Người gửi tiền nhiều thứ nhì là hoa hậu Thu Hoài, người điều hành Khơ Thị Beauty, với số tiền 240,000,000 đồng (hai trăm bốn mươi triệu đồng). Giao dịch gửi tiền nhiều thứ ba là 150,000,000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng), và người gửi đề là Pham Duc Vinh // Ngoc Trinh.

Bốn người còn lại đều gửi mỗi người là 100 triệu đồng. Một người đề tên Giang Thi Huong / Cty Cuong Viet Binh Duong. Một người là Nguyen Thi Hung (NY). Một người đề là «Her 25 Ung Ho». Và người còn lại chỉ đề «Thien nguyen mien Trung».

Có 20 người gửi số tiền từ 50 triệu đồng, đến dưới 100 triệu.

Có 152 người gửi số tiền từ trên 10 triệu đến dưới 50 triệu.

Có 125 người gửi số tiền đúng 10 triệu.

Có 150 người gửi số tiền trên 5 triệu và dưới 10 triệu.

Có 339 người gửi số tiền đúng 5 triệu.

Có 495 người gửi số tiền từ 3 triệu đến dưới 5 triệu.

Có 1678 người gửi số tiền từ trên 1 triệu đến dưới 3 triệu.

Có 3607 người gửi số tiền đúng 1 triệu.

Có 8061 người gửi số tiền từ 500 ngàn đến dưới 1 triệu.

Có 9469 người gửi số tiền dưới 500 ngàn.

Một số bạn thắc mắc về độ chính xác của dữ liệu và nghi ngờ sự chỉnh sửa dữ liệu vì phí giao dịch ngân hàng một lần chuyển tiền khoảng vài ngàn thì không lẽ nào người ta chuyển 200 đồng, 500 đồng hay 1111 đồng để làm từ thiện? Mình không có câu trả lời cho bạn. Điều mình làm là cung cấp thông tin và các con số dựa vào file Excel được cung cấp tại trang web www.tuthiendelamgi.com của Phan Anh.

Kết luận cuối cùng là dành cho bạn.


Nguyễn Huy Vũ

OL, 5.12.2016

=============

Các file Excel chứa các nhóm giao dịch như sau:

[1] Giao dịch dưới 50 ngàn đồng: https://mega.nz/#!tBQwnIjK!L3y9i2Nu...

[2] Giao dịch từ 100 triệu trở lên: https://mega.nz/#!gAI3XDqJ!slskzEVz...

[3] Giao dịch từ 50 triệu đồng, đến dưới 100 triệu: https://mega.nz/#!9FhjXR4J!6BLfA9hp...

[4] Giao dịch từ trên 10 triệu đến dưới 50 triệu: https://mega.nz/#!ZcRGiCID!leyL9dTG...

[5] Giao dịch với số tiền đúng 10 triệu: https://mega.nz/#!MNRR3BpT!SvBum00x...

[6] Giao dịch với số tiền trên 5 triệu và dưới 10 triệu: https://mega.nz/#!hY4n0AAB!I_HrUbL4...

Các file Excel khác:

[1] Tập tin gốc: Saoke_censored.xlsx: https://mega.nz/#!0EITWbRJ!FkjI6PK7ZBcP3vkGWK-L9j1rpnYbP_EYk2AOpiE8_S8

[2] Chương trình R để xử lý dữ liệu: https://mega.nz/#!cF5ikTZT!I0Q05Qk29YCabP6INUELWnzcUH2muOiUkwrnIJy6U3E

[3] Các khoản chi trích từ file Excel: https://mega.nz/#!oZoRAbpa!3QFWRbBdMMZEvFZl_usH7dC5k36atcJra8zOPamFmKs

[4] Các khoản nhận trích từ file Excel: https://mega.nz/#!0JAxxDCY!Z0YLNoT6WuicCD6V-75_qxSbi4oM8MIxboqHkYejp0w

[5] Gửi từ ( > = ) 10 triệu trở lên: https://mega.nz/#!5dpUTZJK!rdGKEumFUKufsNN8d1QJYInlrLqDCwUHUXOMZL5Kj6g

[6] Gửi từ ( = ) 5 triệu đến dưới (<) 10 triệu: https://mega.nz/#!sR4D3AyK!B_OeQs3g6wOi1mCyeQV7Z1w4aCdfaMj1osbuy57pHJg

[7] Gửi từ ( = ) 3 triệu đến dưới (<) 5 triệu: https://mega.nz/#!dEQniAJS!Mp2vbn190M9wl8mKdqzeLygB_ipmLJMDwvA_0aUTjPY

[8] Gửi từ ( = ) 1 triệu đến dưới (<) 3 triệu: https://mega.nz/#!tRAlGaqK!0dMo8NgMb5aAph05M5jolF-EGF15RVUw8pPEfkdCXpM

[9] Gửi ( = ) 1 triệu:

https://mega.nz/#!MYozzLaD!w7bnx-DwuusUW7Y1JzJIpUKXOOjPwhgf4mGFie2-vOQ

[10] Gửi từ (>) trên 500 ngàn đến dưới (<) 1 triệu:

https://mega.nz/#!9dwjTaAT!r87rog2wcKRjaBLAY1QeuV12HJUAOzeAS7QbbpmSSjY

[11] Gửi dưới (<) 500 ngàn:

https://mega.nz/#!UARQFQjL!DVjNtjVqqCB5UE5SFfTeqcyrcxW3PmAwWrI2lKZvPBQ

[12] Gửi 50 ngàn trở xuống:

https://mega.nz/#!tBQwnIjK!L3y9i2NuShw_wSGueAdAycW94wQkthY26lcxvwDwMDg