4.1.17

Những nghi vấn về số liệu sao kê của Phan Anh

Trong bài trước khi xem số tiền thấp nhất, dưới 50 ngàn đồng gửi cho MC Phan Anh trong chương trình từ thiện hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung, từ file Excel cung cấp bởi website www.tuthiendelamgi.com của MC Phan Anh, mình thấy có tổng cộng 28 người gửi số tiền dưới 50 ngàn đồng.


Số tiền thấp nhất gửi đến tài khoản là 200 đồng (hai trăm đồng) bởi người gửi là Mai Thi Quynh Nhu. Người gửi thấp thứ nhì là Nguyen Do Xuan Lan, gửi số tiền 500 đồng (hai trăm đồng). Người gửi thấp thứ ba là Tran Duc Phong Quang, gửi số tiền 1111 đồng (một ngàn một trăm mười một đồng).


Có hai người gửi số tiền là 5000 đồng (năm ngàn đồng), và cả hai người đều không ghi tên, chỉ đề chung chung là ủng hộ đồng bào (lũ lụt) miền Trung.


Mình nghi ngờ về số tiền này, vì nó quá nhỏ chỉ có 200 đồng, không mua được gì cả và thậm chí những người bán hàng xén họ còn không còn dùng mức 200 đồng để thối lại cho khách hàng. Và vì lí do đó mà không ai đi gửi tiền từ thiện 200 đồng cả.


Tuy vậy, để chắc chắn hơn, mình đem câu chuyện đi hỏi một người bạn, một người làm trưởng nhóm giao dịch của một ngân hàng ở Việt Nam với kinh nghiệm hơn 7 năm.


Bạn giải thích rằng về số tiền chuyển khoản online thì không ngân hàng nào cài đặt cho chuyển số tiền nhỏ dưới 10 ngàn đồng cả, ví dụ ở ngân hàng của bạn thì số tiền nhỏ nhất được phép chuyển online là 20 ngàn đồng, vì phí mà ngân hàng thuê nhà mạng gửi mã xác thực vô điện thoại (smartphone) của khách hàng đã là 600 đồng rồi.


Còn đối với chuyển khoản tại quầy thì tùy qui định của mỗi ngân hàng. Tuy nhiên, để chuyển khoản thì cũng mất phí: khác ngân hàng thì cũng 11 ngàn đồng đến 22 ngàn đồng cho một lệnh, còn chuyển khoản cùng một ngân hàng nhưng khác thành phố thì phí cũng là 9,9 ngàn đồng, chỉ khi nào chuyển khoản cùng ngân hàng và cùng thành phố thì chuyển khoản mới miễn phí.


Tuy vậy, sau khi đăng bài lên thì có một người bạn vào góp ý là Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) cho phép chuyển online số tiền 200 đồng với mức phí là 6.600 đồng. Và cho đến nay thì đó là ngân hàng duy nhất mà tôi được biết cho phép chuyển số tiền nhỏ như vậy qua mạng. Đó là về mặt kỹ thuật, còn về mặt lo-gic thì chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao một người phải chịu đóng một mức phí 6.600 đồng chỉ để chuyển 200 đồng hay 500 đồng đi làm từ thiện?


Do đó kết luận là chuyển với số tiền nhỏ như 200 đồng, 500 đồng, hay 1111 đồng thì rất ít ngân hàng cho chuyển online số tiền nhỏ như vậy. Cho đến nay thì chỉ có BIDV cho phép một giao dịch online như vậy và để chuyển 200 đồng thì mức phí đã là 6.600 đồng, gấp nhiều lần số tiền gửi.


Đa sốcác ngân hàng chỉ cho phép các giao dịch chuyển tiền nhỏ như vậy diễn ra tại quầy. Và khó có ai rỗi hơi ra ngân hàng đến quầy đăng ký chuyển số tiền nhỏ chỉ 200 đồng, hay 500 đồng để làm từ thiện, và nếu mà khác thành phố còn phải đóng một khoản phí chuyển khoản có thể lên đến con số 22 ngàn đồng.


Mời bạn xem video kiểm tra số tiền dưới 50 ngàn gửi cho MC Phan Anh.

https://youtu.be/8-Z4z0ChnkU 


Nguyễn Huy Vũ

OL, 9.12.2016

==========
Cập nhật ngày 16/12/2016: Bài được cập nhật sau khi bạn đọc Long Pham phát hiện BIDV cho phép chuyển 200 đồng sang tài khoản Vietcombank. Cám ơn anh Long Pham.